Q.4
В кой ред всички думи са сродни?

Q.5
Думата полет е съставена от:

Q.3
В кой ред всички думи не се пренасят?

Q.8
На кой ред съществителните имена са в женски род?

Q.9
В кой ред съществителните имена се пишат с две –тт-, когато са членувани?

Q.10
В кое изречение е използвано степенувано прилагателно име?

Q.7
В кой ред всички думи са синоними?

Q.11
Колко глагола в сегашно време са употребени в изречението:”Като слушат песента, ще се чудят планините, че някъде си има земя и там всяко зрънце е живо и всяко стръкче диша.”?

Q.6
В кой ред са написани форми на една и съща дума?

Q.1
Колко звука има в думата „тенджера”?

Q.2
Колко беззвучни съгласни има в думата „щастие”?

Q.12
В кой ред изречението е подбудително?